ขั้นตอนการรับ / คืนรถ

ขั้นตอนการรับรถ

เดินทางไปที่สาขารับรถ

ท่านสามารถขอ Google Location จากทางทีม Support ท่านได้

แสดง Voucher ที่ได้รับจากเรา

แสดง Voucher พร้อม Passport, ใบขับขี่สากล

ตรวจสอบรถและชำระค่าบริการ

ชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต หรือ เงินสด ( บางสาขา ) พร้อมตรวจสอบรถ

เตรียมตัวและออกเดินทาง

สมาชิกร่วมเดินทางทุกท่านต้องมีที่นั่ง (แม้เป็นเด็กอายุ 1 ขวบก็ตาม)

ขั้นตอนการคืนรถ

เมื่อเดินทางมาถึงสาขา

ตรวจสอบสัมภาระและของมีค่าต่าง ๆ

เจ้าหน้าตรวจสอบการใช้บัตรทางด่วน

ร่วมตรวจสอบรถและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขึ้นทางด่วนและค่าน้ำมัน ( หากไม่ได้เติมกลับมา )

ชำระค่าใช้จ่าย

ชำระค่าทางด่วนและตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

เสร็จสิ้น

เพียงเท่านี้ท่านก็สิ้นสุดการคืนรถ